ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

 
== มรณภาพ ==
พระพุทธพจนวราภรณ์ อาพาธด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอด และถึงแก่มรณภาพด้วย[[ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ|ภาวะโลหิตเป็นพิษ]] เมื่อวันศุกร์ที่ [[11 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2551]] เวลา 18.33 น. ณ [[ กุฏิพระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดียืหลวง|โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]]<ref>{{cite web|title=รายงานการแต่งตั้ง พระราชเจติยาจารย์ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF02292551_00436.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=29 สิงหาคม 2551|accessdate=9 มิถุนายน 2558}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
; เชิงอรรถ
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม