ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|symbol =
|symbol_type =
|capital = [[เมาะตะมะ|มะตะบัน]] (พ.ศ. 1830 - 1906) <br /> [[ดอนวุน]] (พ.ศ. 1906 - 1912) <br /> [[พะโค|หงสาวดี]] (พ.ศ. 1912 - 2082, พ.ศ. 2093 - 2095)
|common_languages = [[ภาษามอญ]]
|religion = [[ศาสนาพุทธ]][[นิกายเถรวาท]]
ผู้ใช้นิรนาม