ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันราชมงคล"

 
== การพระราชทานชื่อ ==
เมื่อปีพุทธศักราช [[พ.ศ.2531]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า [[สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ [[15 กันยายน]] [[พ.ศ.2531]] จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันราชมงคล ซึ่งชาวราชมงคลทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
 
== การจัดการศึกษา ==