ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ"

(หน้าใหม่: '''ฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ''' ({{nihongo|''Fujiwara no Kimiko''}} ; 1775 – 1847) จักรพรรดินีแห่งญี...)
 
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{จักรพรรดินีญี่ปุ่น}}
 
{{birth|1232}}
{{death|1304}}
ผู้ใช้นิรนาม