ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศักราชของญี่ปุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ศักราชของญี่ปุ่น''' หรือ '''เน็งโก''' ({{nihongo|Japanese era name|''Nengō''}}) บางครั้งก็เรียก '''เก็งโก''' (''Gengō'') การเรียกช่วงปีในรัชสมัยของ [[จักรพรรดิญี่ปุ่น]] แต่ละพระองค์เริ่มใช้ครั้งแรกในรัชสมัย [[จักรพรรดิโคโตะกุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 36 และรัชสมัยต่อ ๆ มาได้มีการประกาศใช้ปีรัชศกเป็นจำนวนมาก
 
กระทั่งถึงรัชสมัย [[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]] หรือ [[จักรพรรดิมุสึฮิโตะ]] จักรพรรดิองค์ที่ 122 พระองค์นับเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกที่ใช้รัชศกเดียวตลอดรัชสมัยซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
 
[[en:Japanese era name]]
ผู้ใช้นิรนาม