ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีตุรกี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี''' ถือเป็นประมุขแห่งรัฐ ทำหน้าที่สร้างความความเป็นเอกภาพของชาติ มีการดำเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Constitution of Turkey) และมีการจัดความเป็นระเบียบภายในรัฐ นับตั้งแต่มาตรา 101 ถึง 106 ของรัฐธรรมนูญได้ระบุถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบของประธานาธิบดี ซึ่งประเทศตุรกีมีประธานาธิบดีมา 12 คนโดยแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคนละ 5 ปี ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ Recep Tayyip Erdogan (ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตุรกีมาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 มาจนถึงปัจจุบัน
{{สั้นมาก}}
'''ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี''' ({{lang-en|President of the Republic of Turkey}},{{lang-tr|Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı}}) ถือเป็นประมุขแห่งรัฐ ทำหน้าที่สร้างความความเป็นเอกภาพของชาติ มีการดำเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Constitution of Turkey) และมีการจัดความเป็นระเบียบภายในรัฐ นับตั้งแต่มาตรา 101 ถึง 106 ของรัฐธรรมนูญได้ระบุถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบของประธานาธิบดี ซึ่งประเทศตุรกีมีประธานาธิบดีมาแล้ว 12 คน โดยแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคนละ 5 ปี ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ Recep[[เรเจป Tayyipไตยิป Erdoganแอร์โดอัน]] (โดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตุรกีมาตั้งแต่วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] มาจนถึงปัจจุบัน
[[หมวดหมู่:ประธานาธิบดีตุรกี]]
11,860

การแก้ไข