ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7073884 สร้างโดย 1.46.47.13 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7073884 สร้างโดย 1.46.47.13 (พูดคุย))
13 มีนาคม 2545{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = การประปานครหลวง
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Metropolitan Waterworks Authority
132,222

การแก้ไข