ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลโอนิด เบรจเนฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียต}}
{{เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต}}
{{จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต}}
{{birth|1906}}{{death|1982}}
 
2,422

การแก้ไข