ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox royalty
| name = จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
| title =ข่านแห่งชาวเผ่าหนี่เจิน
| native name = 努爾哈赤
| temple name = ชิงไท่จู่
ผู้ใช้นิรนาม