ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox royalty
| name = จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
| title =ข่านแห่งชาวหนี่เจิน
| title =
| native name = 努爾哈赤
| temple name = ชิงไท่จู่
==พระราชประวัติ==
จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาซื่อทรงเป็นชาวหนี่เจิน ประสูติปีค.ศ.1559 เป็นบุตรของข่านท่าเค้อซื่อซึ่งเป็นเจ้าเมืองเจี้ยนโจว หลังปู่และบิดาของพระองค์ถูกสังหารโดยทหารต้าหมิงพระองค์ก็ทรงรวบรวมกำลังโดยเริ่มจากเพียงชุดเกราะของตระกูล 13 ชุด
ค.ศ.1588 นู่เอ๋อร์ฮาซื่อก็รวมเผ่าหนี่เจินในเขตเจี้ยนโจวได้สำเร็จ ค.ศ.1593 หนี่เจินเผ่าเย่เฮ่อน่าลาได้ร่วมมือกับพันธมิตรยกทัพสามหมื่นนายบุกโจมตีเจี้ยนโจว แต่นู่เอ๋อร์ฮาซื่อก็สามารถเอาชนะได้และรวมเผ่าหนี่เจินได้ทั้งหมด ค.ศ.1616 นู่เอ๋อร์ฮาซื่อตั้งตนเองเป็น มหาข่าน ของ อาณาจักรต้าจิน ค.ศ.1625 ย้ายเมืองหลวงจากเฮ่อถูอาลามาที่เสิ่นหยาง และในปีค.ศ.1626 จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาซื่อสิ้นพระชนม์
 
==กองทัพแปดธง==
ผู้ใช้นิรนาม