ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| group8 =หน่วยงานอื่นๆ
| list8 =[[ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก]] • [[ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| group9 =โครงการจัดตั้งหน่วยงาน
| list9 =[[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตหนองคาย]] • [[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย]] • [[ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ]]
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยขอนแก่น|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
}}<noinclude>
2,374

การแก้ไข