ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮโยอึย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในปีค.ศ. 1762 ขณะมีพระชันษาได้ 9 ปี ได้อภิเษกสมรสกับ [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|องค์ชายลีซาน]] ซึ่งเป็น'''วังเซซน'''(王世孫) หรือ'''พระราชนัดดารัชทายาท'''ของพระเจ้ายองโจ พระนางจึงมีพระยศเป็น '''เซซนบิน'''(世孫嬪) หรือพระชายาของพระราชนัดดารัชทายาทนับตั้งแต่นั้นมา
 
ปี [[ค.ศ. 1776]] [[พระเจ้ายองโจ]]เสด็จสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 81 พรรษา หลังจากครองราชย์มาเป็นเวลาถึง 51 ปี กับอีก 188 วัน องค์ชายลีซานในฐานะวังเซซน หรือพระราชนัดดารัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็น [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองโจ]] พระนางซึ่งเป็นพระชายาเดิมจึงได้ขึ้นเป็น '''พระมเหสีฮโยอึย'''(王妃 วังบีมามา) ซึ่งพระนางไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่มีพระราชโอรสบุญธรรมคือ [[องค์ชายรัชทายาทมุนฮโย]](พระราชโอรส[[พระสนมอึยพิน แห่งตระกูลซอง|พระสนมเอกอึยบิน สกุลซ็อง]] และ [[องค์ชายลีคง]](พระราชโอรส[[พระสนมซุกกี จากตระกูลปาร์ค|พระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค]] ซึ่งองค์ชายลีคงจะได้สืบราชบัลลังก์ต่อจาก[[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองโจ]] ซึ่งเป็นพระราชบิดา ทรงพระนามว่า[[พระเจ้าซุนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซุนโจ]]
 
เมื่อพระเจ้าจองโจ พระราชสวามีเสด็จสวรรคตในปี[[ค.ศ. 1800]] องค์ชายลีคงซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจองโจ ประสูติแต่[[พระสนมซุกกี จากตระกูลปาร์ค|พระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค]] ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อไป ทรงพระนามว่า[[พระเจ้าซุนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซุนโจ]] พระเจ้าซุนโจโปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระอิสริยยศพระมเหสีของพระราชบิดา ซึ่งเป็นพระราชมารดาเลี้ยงขึ้นเป็นสมเด็จพระพันปีหลวง (วังแดบี 王大妃)
'''พระมเหสีฮโยอึย''' สิ้นพระชนม์ในรัชกาล [[พระเจ้าซุนโจ]] เมื่อปี [[ค.ศ. 1821]] ขณะพระชนม์ได้ 58 พรรษา
 
สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตในปี[[ค.ศ. 1821]] สิริพระชนมพรรษา 58 พรรษา ณ พระตำหนักชากย็องจอน(慈慶殿) [[พระราชวังชังกย็อง|พระราชวังชางกย็องกุง]](昌慶宮) [[กรุงโซล]] ในรัชกาลของ[[พระเจ้าซุนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซุนโจ]]ซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรม
 
พระนางได้รับการเฉลิมพระนามเต็มอย่างเป็นทางการภายหลังสวรรคตว่า สมเด็จพระราชินีเย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย วังฮู (睿敬慈粹孝懿王后) ออกพระนามอย่างลำลองว่า'''สมเด็จพระราชินีฮโยอึย วังฮู'''
 
ต่อมาในรัชกาล[[จักรพรรดิโครง|พระเจ้าโกจง]] เมื่อทรงยกฐานะราชอาณาจักรโชซ็อนขึ้นเป็นจักรวรรดิเทียบเท่ากับจักรวรรดิต้าชิง และเปลี่ยนมาใช้พระอิสริยยศ'''ฮวางเจ'''(皇帝) ซึ่งเทียบเท่ากับฮ่องเต้ของจักรวรรดิต้าชิงแล้ว ได้โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระยศย้อนหลังถวายแด่เหล่ากษัตริย์และพระราชินีรัชกาลก่อนๆของโชซ็อนขึ้นเป็นพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีด้วย ในส่วนของสมเด็จพระราชินีฮโยอึยนั้น ได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีจางฮวี เย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย ซ็อนฮวางฮู 庄徽睿敬慈粹孝懿宣皇后 ออกพระนามอย่างลำลองว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีซ็อน (ซ็อนฮวางฮู 宣皇后)
{{birth|1753}}
{{death|1821}}
ผู้ใช้นิรนาม