ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮโยอึย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระราชประวัติ ==
'''พระมเหสีฮโยอึย''' ประสูติเมื่อวันที่ [[13 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1753]] ตรงกับปีที่ 29 ในรัชกาล [[พระเจ้ายองโจ]] ทรงเป็นธิดาของ [[คิมชีมุก]] และ [[นายหญิงฮง]] พอพระชนม์ได้ 9 พรรษาทรงเข้าพิธีอภิเษกกับ [[องค์ชายลีซาน]] [[วังเซซน]] หรือ พระราชนัดดารัชทายาท ในปี [[ค.ศ. 1762]] พระนางจึงได้เลื่อนพระยศเป็น '''องค์หญิงพระชายา'''
 
ในปี [[ค.ศ. 1776]]1762 ขณะมีพระชันษาได้ 9 ปี ได้อภิเษกสมรสกับ [[พระเจ้ายองโจ]] เสด็จสวรรคตลงช็องโจแห่งโชซ็อน|องค์ชายลีซานในฐานะ]] ซึ่งเป็น'''วังเซซนจึงขึ้นครองราชย์เป็น'''(王世孫) [[หรือ'''พระราชนัดดารัชทายาท'''ของพระเจ้าจองยองโจ]] พระนางจึงได้เลื่อนมีพระยศเป็้นเป็น '''พระมเหสีฮโยอึยเซซนบิน'''(世孫嬪) ซึ่งพระนางไม่มีหรือพระชายาของพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่มีพระราชโอรสบุญธรรมคือ [[องค์นัดดารัชทายาทมุนฮโย]] และ [[องค์ชายลีคง]] นับตั้งแต่นั้นมา
 
ปี [[ค.ศ. 1776]] [[พระเจ้ายองโจ]]เสด็จสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 81 พรรษา หลังจากครองราชย์มาเป็นเวลาถึง 51 ปี กับอีก 188 วัน องค์ชายลีซานในฐานะวังเซซน หรือพระราชนัดดารัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็น [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองโจ]] พระนางซึ่งเป็นพระชายาเดิมจึงได้ขึ้นเป็น '''พระมเหสีฮโยอึย''' ซึ่งพระนางไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่มีพระราชโอรสบุญธรรมคือ [[องค์รัชทายาทมุนฮโย]] และ [[องค์ชายลีคง]]
 
'''พระมเหสีฮโยอึย''' สิ้นพระชนม์ในรัชกาล [[พระเจ้าซุนโจ]] เมื่อปี [[ค.ศ. 1821]] ขณะพระชนม์ได้ 58 พรรษา
ผู้ใช้นิรนาม