ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==พงศาวลี==
* พระราชบิดา: [[องค์ชายรัชทายาทซาโด]] (사도세자, 1735–1762) ภายหลังได้รับการเฉลิมพระยศขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าชังโจ
* พระราชมารดา: [[พระนางฮเยกย็อง|พระราชินีฮ็อนคย็องพระนางฮเยกย็องกุง สกุลฮงแห่งพุงซัน]] พระพันปีหลวง สกุลฮง แห่งพุงซัน (헌경왕후 홍씨, 1735–1815) 惠慶宮 孝康慈禧贞宣徽穆献敬惠嫔 洪氏
* พระมเหสี: [[พระนางฮโยอึย|สมเด็จพระราชินีฮโยอึย สกุลคิม แห่ง ช็องพุงคิมแห่งช็องพุง]] (효의왕후 김씨, 1753–1821) 孝懿王后 金氏
* พระสนม
** [[พระสนมอึยพิน แห่งตระกูลซอง|พระสนมพระสนมเอกอึยบิน สกุลซ็อง]] แห่งชังนย็อง (의빈 성씨, 1753–1786) 宜嬪 成氏
** [[พระสนมว็อนบิน จากตระกูลฮง แห่งพงซัน|พระสนมพระสนมเอกว็อนบิน สกุลฮง]] แห่งพงซัน (원빈 홍씨, 1766–1779) 元嬪 洪氏
** พระสนมพระสนมเอกฮวาบิน สกุลยุน แห่งนัมว็อน (화빈 윤씨, 1765–1824) 和嬪 尹氏
** [[พระสนมซุกกี จากตระกูลพัก|พระสนมพระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค]] แห่งบันนัม (현목수비 박씨, 1770–1822) 嘉順宮 顯穆綏嬪 朴氏
* พระโอรส
** องค์ชายรัชทายาทมุนฮโย, อีซุน (문효세자, 1782-1786) มกุฎราชกุมารแห่งโชซ็อนพระราชโอรสของพระสนมเอกอึยบิน สกุลซ็อง แห่งชังนย็อง
** [[พระเจ้าซุนโจ|องค์ชายอีคง]] (이공세자, 1790 - 1834) พระราชโอรสของพระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค แห่งบันนัม
** [[องค์ชายซังกเย]], อีดัม (상계군, 1769-1786) พระราชโอรสบุญธรรมของพระสนมวอนบินพระสนมเอกว็อนบิน สกุลฮง แห่งพุงซัน
* พระธิดา
** องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม (1784 - ?) พระราชธิดาของพระสนมอึยบิน ตระกูลซ็อง แห่งชังนย็อง
ผู้ใช้นิรนาม