ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== รายละเอียดของเส้นทาง ==
*'''[[จังหวัดนครราชสีมา]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอสีคิ้ว]] (ตำบลมิตรภาพ) ระยะทาง 1.24 กม.
**[[อำเภอสูงเนิน]] (ตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลสูงเนิน ตำบลหนองตะไก้) ระยะทาง 26.2 กม.
**[[อำเภอปักธงชัย]] (ตำบลตะคุ ตำบลธงชัยเหนือ ตำบลโคกไทย) ระยะทาง 20 กม.
**[[อำเภอโชคชัย]] (ตำบลพลับพลา ตำบลโชคชัย ตำบลกระโทก ตำบลท่าเยี่ยม) ระยะทาง 18.2 กม.
**[[อำเภอหนองบุญมาก]] (ตำบลแหลมทอง ตำบลหนองหัวแรด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองบุนนาก ตำบลไทยเจริญ) ระยะทาง 20.5 กม.
 
*'''[[จังหวัดบุรีรัมย์]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอหนองกี่]] (ตำบลบุกระสัง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลทุ่งกระเต็น ตำบลหนองกี่ ตำบลทุ่งกระเต็น) ระยะทาง 18.2 กม.
**[[อำเภอนางรอง]] (ตำบลหัวถนน ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลลำไทรโยง ตำบลนางรอง ตำบลถนนหัก) ระยะทาง 26.5 กม.
**[[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]] (ตำบลเจริญสุข ตำบลอีสานเขต) ระยะทาง 10 กม.
**[[อำเภอประโคนชัย]] (ตำบลตะโกตาพิ ตำบลโคกม้า ตำบลประโคนชัย ตำบลโตกมะขาม ตำบลไพศาล) ระยะทาง 31 กม.
 
*'''[[จังหวัดสุรินทร์]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอปราสาท]] (ตำบลตานี ตำบลปรือ ตำบลปราสาทนง ตำบลกังแอน ตำบลตาเบา ตำบลกันตวจระมวล ตำบลบ้านไทร) ระยะทาง 44.3 กม.
**[[อำเภอสังขะ]] (ตำบลกระเทียม ตำบลสะกาด ตำบลบ้านชบ ตำบลสังขะ ตำบลพระแก้ว ตำบลตาคง) ระยะทาง 46 กม.
 
*''' [[จังหวัดศรีสะเกษ]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอขุขันธ์]] (ตำบลโสน ตำบลห้วยใต้ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลหนองฉลอง ตำบลตาอุด), ระยะทาง 25.7 กม.
**[[อำเภอไพรบึง]] (ตำบลสำโรงพลัน) ระยะทาง 12 กม.
**[[อำเภอขุนหาญ]] (ตำบลกระหวัน ตำบลไพร ตำบลโพธิ์วงศ์ ตำบลภูฝ้าย), ระยะทาง 15.6 กม.
**[[อำเภอกันทรลักษ์]] (ตำบลภูเงิน ตำบลกระแชง ตำบลตระกาจ ตำบลจานใหญ่) ระยะทาง 16.7 กม.
**[[อำเภอเบญจลักษ์]] (ตำบลหนองหว้า ตำบลท่าคล้อ) ระยะทาง 15.4 กม.
 
*'''[[จังหวัดอุบลราชธานี]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอเดชอุดม]] (ตำบลทุ่งเทิง ตำบลนากระแซง ตำบลนาเจริญ ตำบลเมืองเดช ตำบลป่าโมง ตำบลนาส่วง) ระยะทาง 49.2 กม.
**[[อำเภอวารินชำราบ]] (ตำบลสระสมิง ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ ตำบลแสนสุข ตำบลวารินชำราบ) ระยะทาง 24.2 กม.
**[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] (ตำบลในเมือง) ระยะทาง 2.58 กม.
 
==อ้างอิง==
251

การแก้ไข