ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคก้าวหน้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** [[พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2488)]]
** [[พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)]] จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีนาย[[อุทัย พิมพ์ใจชน]] เป็นหัวหน้าพรรค และมีนาย[[บุญเกิด หิรัญคำ]] เป็นเลขาธิการพรรค
** [[พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2541)]] ที่มี[[นายสุวัฒน์ ยมจินดา]] เป็นหัวหน้าพรรค และมีนาย[[พูนทรัพย์ บุญทอง]] เป็นเลขาธิการพรรค
* [[พรรคก้าวหน้า (สิงคโปร์)]] (Progressive Party)
{{แก้กำกวม}}
[[en:Progressive Party]]
ผู้ใช้นิรนาม