ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอขาณุวรลักษบุรี"

ย้อนการแก้ไขที่ 7064064 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7064062 สร้างโดย Pariwat Phromjeen (พูดคุย))
(ย้อนการแก้ไขที่ 7064064 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะตาลทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ปางมะค่า
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,441
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,306
| align=right | 17,248
|-
| align=center |2 || วังชะพลู
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,881
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,872
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,923
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,953
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,997
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,005
| align=right | 14,017
|-
| align=center |3 || บ่อถ้ำ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,086
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,904
| align=right | 12,900
|-
| align=center |4 || สลกบาตร
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,929
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,972
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,065
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,110
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,208
| align=right | 12,171
|-
| align=center |5 || ป่าพุทรา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,802
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,869
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,783
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,954
| align=right | 9,938
|-
| align=center |6 || แสนตอ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,193
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,310
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,330
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,360
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,340
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,412
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,635
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,740
| align=right | 9,856
|-
| align=center |7 || วังหามแห
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,801
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,810
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,839
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,828
| align=right | 7,870
|-
| align=center |8 || ยางสูง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,471
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,495
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,484
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,497
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,441
| align=right | 7,445
|-
| align=center |9 || โค้งไผ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,413
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,455
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,467
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,418
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,434
| align=right | 6,447
|-
| align=center |10 || ดอนแตง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,892
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,894
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,911
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,952
| align=right | 4,981
|-
| align=center |11 || เกาะตาล
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,286
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,269
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,281
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,305
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,274
| align=right | 4,280
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 106,160 ||align=right style="background:#cccccc;" | 106,567 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,564 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,683 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,789 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,736 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,022 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,046 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,153 ||
|}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
1,238

การแก้ไข