ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอคลองขลุง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062446 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062446 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบัวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอคลองขลุง
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || คลองขลุง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,553
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,679
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,763
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,001
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,152
| align=right | 14,285
|-
| align=center |2 || วังไทร
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,501
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,544
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,552
| align=right | 10,578
|-
| align=center |3 || วังแขม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,902
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,939
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,987
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,108
| align=right | 10,153
|-
| align=center |4 || ท่ามะเขือ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,211
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,242
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,188
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,281
| align=right | 8,313
|-
| align=center |5 || วังบัว
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,797
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,777
| align=right | 6,793
|-
| align=center |6 || วังยาง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,629
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,690
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,704
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,707
| align=right | 5,732
|-
| align=center |7 || หัวถนน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,924
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,914
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,916
| align=right | 4,940
|-
| align=center |8 || ท่าพุทรา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,761
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,790
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,784
| align=right | 4,777
|-
| align=center |9 || คลองสมบูรณ์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,235
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,189
| align=right | 4,181
|-
| align=center |10 || แม่ลาด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,855
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,865
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,918
| align=right | 3,891
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 71,948 ||align=right style="background:#cccccc;" | 72,256 || align=right style="background:#cccccc;" | 72,444 || align=right style="background:#cccccc;" | 72,591 || align=right style="background:#cccccc;" | 72,727 || align=right style="background:#cccccc;" | 72,652 || align=right style="background:#cccccc;" | 73,062 || align=right style="background:#cccccc;" | 73,384 || align=right style="background:#cccccc;" | 73,643 ||
|}
 
{{อำเภอจังหวัดกำแพงเพชร}}
1,238

การแก้ไข