ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งสง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062492 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062492 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
| คำขวัญ = ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยาน[[น้ำตกโยง]] <br/> โรงงานมากมี สถานีชุมทาง ศูนย์กลางราชการ <br/> ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
}}
'''อำเภอทุ่งสง''' เป็นอำเภอที่มีความเจริญเป็นอันดับสองของ[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] รองจาก[[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช]] เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ตรงกลางของภาคใต้และเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมทางบกทั้งรถยนต์และรถไฟ อำเภอทุ่งสงมีประวัติความเป็นมายาวนาน ปรากฏตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าเคยเป็นแขวงขึ้นอยู่ในปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัย[[พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากมณฑล เป็นจังหวัด เมื่อ [[พ.ศ. 2440]] ได้จัดตั้งเป็นอำเภอทุ่งสงขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาขาวทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอทุ่งสง
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ปากแพรก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,136
| align=right | 28,103
|-
| align=center |2 || กะปาง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,220
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,524
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,598
| align=right | 14,657
|-
| align=center |3 || เขาขาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,972
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,559
| align=right | 13,387
|-
| align=center |4 || ที่วัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,012
| align=right | 12,850
|-
| align=center |5 || ชะมาย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,433
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,231
| align=right | 12,393
|-
| align=center |6 || ถ้ำใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,247
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,965
| align=right | 12,067
|-
| align=center |7 || หนองหงส์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,371
| align=right | 10,336
|-
| align=center |8 || เขาโร
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| align=right | 9,646
|-
| align=center |9 || ควนกรด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,796
| align=right | 9,713
|-
| align=center |10 || นาหลวงเสน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,419
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,338
| align=right | 9,388
|-
| align=center |11 || นาไม้ไผ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,767
| align=right | 8,692
|-
| align=center |12 || นาโพธิ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,982
| align=right | 5,948
|-
| align=center |13 || น้ำตก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,032
| align=right | 2,942
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 160,724 ||align=right style="background:#cccccc;" | 159,924 || align=right style="background:#cccccc;" | 159,174 || align=right style="background:#cccccc;" | 156,991 || align=right style="background:#cccccc;" | 155,786 || align=right style="background:#cccccc;" | 154,042 || align=right style="background:#cccccc;" | 152,808 || align=right style="background:#cccccc;" | 151,563 || align=right style="background:#cccccc;" | 150,122 ||
|}
 
== แหล่งท่องเที่ยว ==
1,238

การแก้ไข