ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอซำสูง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062363 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062363 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
| คำขวัญ = เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี วิถีทำนำทาง
}}
'''อำเภอซำสูง''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดขอนแก่น]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ท้องที่อำเภอซำสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอกระนวน]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอซำสูง''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2537]] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[30 เมษายน]] ปีเดียวกัน<ref>[http://khonkaen.doae.go.th/sumsung/image/office/office1.htm khonkaen.doae.go.th]</ref><ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=42 ง|pages=13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอซำสูง|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/042/13.PDF|date=26 พฤษภาคม 2537|language=}}</ref> ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอซำสูง''' ในวันที่ [[24 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[8 กันยายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=124|issue=46 ก|pages=14-21|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF|date=24 สิงหาคม 2550|language=}}</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอซำสูงมีเขตการปกครองรวม 5 [[ตำบล]] แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 35 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอซำสูงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลซำสูง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระนวนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเตยทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอซำสูง
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บ้านโนน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,868
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,881
| align=right | 5,872
|-
| align=center |2 || กระนวน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,293
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,280
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,274
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,271
| align=right | 5,250
|-
| align=center |3 || คูคำ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,646
| align=right | 4,616
|-
| align=center |4 || ห้วยเตย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,435
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,423
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,438
| align=right | 4,442
|-
| align=center |5 || คำแมด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,386
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,413
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,474
| align=right | 3,467
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 23,796 ||align=right style="background:#cccccc;" | 23,754 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,665 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,647 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,708 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,710 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,722 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,710 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,647 ||
|}
 
== อ้างอิง ==
1,238

การแก้ไข