ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอชนบท"

เพิ่มขึ้น 5,392 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 7062357 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062357 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
| คำขวัญ = ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ<br />น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว
}}
'''อำเภอชนบท''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งใน[[จังหวัดขอนแก่น]] มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งทอผ้า[[ไหมมัดหมี่]]ที่สวยงาม
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนพะยอมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอแดงทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอชนบท
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ชนบท
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,500
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,466
| align=right | 9,476
|-
| align=center |2 || วังแสง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,333
| align=right | 7,317
|-
| align=center |3 || ศรีบุญเรือง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,572
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,577
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,695
| align=right | 6,685
|-
| align=center |4 || โนนพะยอม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,269
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,298
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,393
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,328
| align=right | 6,306
|-
| align=center |5 || ห้วยแก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,893
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,915
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,957
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,860
| align=right | 5,828
|-
| align=center |6 || ปอแดง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,938
| align=right | 4,947
|-
| align=center |7 || บ้านแท่น
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,252
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,256
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,272
| align=right | 4,275
|-
| align=center |8 || กุดเพียขอม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,704
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,781
| align=right | 3,764
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 48,643 ||align=right style="background:#cccccc;" | 48,756 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,841 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,853 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,810 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,619 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,758 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,673 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,598 ||
|}
 
== สินค้าสำคัญ ==
1,238

การแก้ไข