ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอน้ำพอง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062315 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062315 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระเสริมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังทุยทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอน้ำพอง
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || น้ำพอง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,880
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,951
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,951
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,082
| align=right | 14,081
|-
| align=center |2 || บัวเงิน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,356
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,214
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,295
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,124
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,130
| align=right | 12,095
|-
| align=center |3 || วังชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,526
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,526
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,541
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,534
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,502
| align=right | 10,494
|-
| align=center |4 || ม่วงหวาน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,899
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,444
| align=right | 9,385
|-
| align=center |5 || หนองกุง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,984
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,911
| align=right | 9,915
|-
| align=center |6 || สะอาด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,724
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,662
| align=right | 9,657
|-
| align=center |7 || บ้านขาม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,414
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,332
| align=right | 9,281
|-
| align=center |8 || กุดน้ำใส
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,804
| align=right | 7,739
|-
| align=center |9 || บัวใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,675
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,699
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,772
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,824
| align=right | 7,797
|-
| align=center |10 || ทรายมูล
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,417
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,335
| align=right | 7,333
|-
| align=center |11 || ท่ากระเสริม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,476
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,468
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,498
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,534
| align=right | 7,500
|-
| align=center |12 || พังทุย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,191
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,139
| align=right | 7,137
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 114,157 ||align=right style="background:#cccccc;" | 113,916 || align=right style="background:#cccccc;" | 113,845 || align=right style="background:#cccccc;" | 113,766 || align=right style="background:#cccccc;" | 113,361 || align=right style="background:#cccccc;" | 113,011 || align=right style="background:#cccccc;" | 112,948 || align=right style="background:#cccccc;" | 112,699 || align=right style="background:#cccccc;" | 112,414 ||
|}
 
== สถานศึกษา ==
1,238

การแก้ไข