ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกระนวน"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062322 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062322 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
| คำขวัญ = กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาคุณธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี
}}
'''อำเภอกระนวน''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดขอนแก่น]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดูนสาดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวนาคำทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอกระนวน
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || หนองโก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,577
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,652
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,703
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,658
| align=right | 21,694
|-
| align=center |2 || หนองกุงใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,464
| align=right | 10,433
|-
| align=center |3 || ดูนสาด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,102
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,078
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,005
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,991
| align=right | 8,024
|-
| align=center |4 || บ้านฝาง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,055
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,013
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,913
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,886
| align=right | 7,863
|-
| align=center |5 || หัวนาคำ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,881
| align=right | 6,832
|-
| align=center |6 || หนองโน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,379
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,229
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,161
| align=right | 6,120
|-
| align=center |7 || ห้วยโจด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,353
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,374
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,334
| align=right | 6,323
|-
| align=center |8 || ห้วยยาง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,002
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,922
| align=right | 5,914
|-
| align=center |9 || น้ำอ้อม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,787
| align=right | 4,778
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 78,932 ||align=right style="background:#cccccc;" | 78,981 || align=right style="background:#cccccc;" | 78,930 || align=right style="background:#cccccc;" | 78,765 || align=right style="background:#cccccc;" | 78,790 || align=right style="background:#cccccc;" | 78,436 || align=right style="background:#cccccc;" | 78,306 || align=right style="background:#cccccc;" | 78,084 || align=right style="background:#cccccc;" | 77,981 ||
|}
 
== สถานศึกษา ==
1,238

การแก้ไข