ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอชุมแพ"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062401 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062401 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
}}
 
'''อำเภอชุมแพ''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดขอนแก่น]] ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ[[ประเทศไทย]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินลาดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเขียดทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอชุมแพ
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ชุมแพ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,717
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,804
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,882
| align=right | 21,924
|-
| align=center |2 || หนองไผ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,565
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,100
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,950
| align=right | 20,851
|-
| align=center |3 || นาหนองทุ่ม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,026
| align=right | 8,953
|-
| align=center |4 || ไชยสอ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,152
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,313
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,380
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,402
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,550
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,516
| align=right | 9,552
|-
| align=center |5 || ขัวเรียง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,886
| align=right | 8,787
|-
| align=center |6 || วังหินลาด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,511
| align=right | 8,493
|-
| align=center |7 || นาเพียง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,605
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,601
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,618
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,636
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,701
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,675
| align=right | 8,681
|-
| align=center |8 || โนนสะอาด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,455
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,456
| align=right | 8,401
|-
| align=center |9 || หนองเขียด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,025
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,569
| align=right | 6,511
|-
| align=center |10 || โนนอุดม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,812
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,795
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,826
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,827
| align=right | 6,831
|-
| align=center |11 || โนนหัน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,623
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,605
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,659
| align=right | 6,620
|-
| align=center |12 || หนองเส้าเลา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,639
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,570
| align=right | 6,546
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 123,944 ||align=right style="background:#cccccc;" | 123,730 || align=right style="background:#cccccc;" | 123,833 || align=right style="background:#cccccc;" | 123,351 || align=right style="background:#cccccc;" | 122,940 || align=right style="background:#cccccc;" | 122,405 || align=right style="background:#cccccc;" | 122,773 || align=right style="background:#cccccc;" | 122,527 || align=right style="background:#cccccc;" | 122,150 ||
|}
 
=== รายได้ประชากร/หัว/ปี===
แยกเป็นรายตำบล ดังนี้
{|class="PrPev0b"
|-
! width="50" style="background: Khaki;text-align: center;"| ลำดับ
! width="100" style="background: Khaki;text-align: center;"| ตำบล
! width="150" style="background: Khaki;text-align: center;"| รายได้เฉลี่ย/คน/ปี(บาท)
|-
|1
|วังหินลาด
|32,237.36
|-
|-
|2
|นาเพียง
|33,572.55
|-
|-
|3
|หนองเสาเล้า
|34,827.27
|-
|-
|4
|โนนหัน
|35,782.97
|-
|-
|1
|นาหนองทุ่ม
|38,231.60
|-
|-
|6
|โนนสะอาด
|39,142.85
|-
|-
|7
|หนองไผ่
|40,717.16
|-
|-
|8
|ขัวเรียง
|41,356.02
|-
|-
|9
|ชุมแพ
|41,828.29
|-
|-
|10
|โนนอุดม
|42,580.29
|-
|-
|11
|หนองเขียด
|43,189.00
|-
|-
|12
|ไชยสอ
|57,315.65
|-
|}
 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่อำเภอชุมแพ 40,399.35 บาท
 
== ทำเนียบรายนามนายอำเภอชุมแพ ==
1,238

การแก้ไข