ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางกรวย"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062271 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062271 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขุนกองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปลายบาง)
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางกรวย
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บางกรวย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,453
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,544
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,886
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,275
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,437
| align=right | 28,820
|-
| align=center |2 || มหาสวัสดิ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,418
| align=right | 13,749
|-
| align=center |3 || ปลายบาง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,585
| align=right | 9,671
|-
| align=center |4 || วัดชลอ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,055
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,305
| align=right | 13,056
|-
| align=center |5 || ศาลากลาง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,777
| align=right | 8,331
|-
| align=center |6 || บางสีทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,953
| align=right | 8,615
|-
| align=center |7 || บางขุนกอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,789
| align=right | 7,241
|-
| align=center |8 || บางคูเวียง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,585
| align=right | 7,420
|-
| align=center |9 || บางขนุน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,081
| align=right | 4,060
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 129,439 ||align=right style="background:#cccccc;" | 125,549 || align=right style="background:#cccccc;" | 122,033 || align=right style="background:#cccccc;" | 118,981 || align=right style="background:#cccccc;" | 116,261 || align=right style="background:#cccccc;" | 112,429 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,266 || align=right style="background:#cccccc;" | 103,930 || align=right style="background:#cccccc;" | 100,963 ||
|}
 
== การคมนาคม ==
1,238

การแก้ไข