ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสว่างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนยางทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอวังหิน
 
! [[ พ.ศ. 2558]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2557]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2556]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! [[พ.ศ. 2555]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2554]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2553]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2552]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! [[พ.ศ. 2551]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
|-
| align=center |1 || บุสูง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,974
| align=right | 9,969
|-
| align=center |2 || ดวนใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,170
| align=right | 7,155
|-
| align=center |3 || ธาตุ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,086
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,844
| align=right | 6,796
|-
| align=center |4 || บ่อแก้ว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,570
| align=right | 5,498
|-
| align=center |5 || โพนยาง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,268
| align=right | 5,235
|-
| align=center |6 || ทุ่งสว่าง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,620
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,484
| align=right | 4,454
|-
| align=center |7 || วังหิน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,518
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,419
| align=right | 4,413
|-
| align=center |8 || ศรีสำราญ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,243
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,223
| align=right | 4,161
|- class="sortbottom
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 49,594 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,399 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,156 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,919 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,592 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,322 || align=right style="background:#cccccc;" | 47,952 || align=right style="background:#cccccc;" | 47,681 ||
|}
 
 
{{อำเภอจังหวัดศรีสะเกษ}}
126,621

การแก้ไข