ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแนงมุดทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอท่าตูม
 
! [[ พ.ศ. 2558]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2557]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2556]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! [[พ.ศ. 2555]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2554]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2553]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2552]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! [[พ.ศ. 2551]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
|-
| align=center |1 || กาบเชิง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,010
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,362
| align=right | 15,381
|-
| align=center |2 || ด่าน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,171
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,047
| align=right | 11,983
|-
| align=center |3 || โคกตะเคียน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,398
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,393
| align=right | 11,330
|-
| align=center |4 || แนงมุด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,757
| align=right | 10,633
|-
| align=center |5 || คูตัน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,603
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,624
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,623
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,613
| align=right | 5,566
|-
| align=center |6 || ตะเคียน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,115
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,082
| align=right | 5,070
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 60,988 || align=right style="background:#cccccc;" | 60,752 || align=right style="background:#cccccc;" |60,507 || align=right style="background:#cccccc;" | 60,348 || align=right style="background:#cccccc;" | 59,997 || align=right style="background:#cccccc;" | 60,528 || align=right style="background:#cccccc;" |60,254 || align=right style="background:#cccccc;" |59,963 ||
|}
 
 
146,110

การแก้ไข