ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางกระทุ่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครป่าหมากทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางกระทุ่ม
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || เนินกุ่ม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,570
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,817
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,856
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,898
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,968
| align=right | 9,067
|-
| align=center |2 || บางกระทุ่ม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,874
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,834
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,823
| align=right | 6,920
|-
| align=center |3 || ท่าตาล
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,868
| align=right | 6,872
|-
| align=center |4 || นครป่าหมาก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,497
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,513
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,452
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,472
| align=right | 6,449
|-
| align=center |5 || ไผ่ล้อม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,580
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,681
| align=right | 4,629
|-
| align=center |6 || บ้านไร่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,510
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,517
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,494
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,558
| align=right | 4,554
|-
| align=center |7 || วัดตายม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,363
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,374
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,481
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,499
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,513
| align=right | 4,609
|-
| align=center |8 || โคกสลุด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,195
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,212
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,265
| align=right | 3,276
|-
| align=center |9 || สนามคลี
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,486
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,498
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,519
| align=right | 2,473
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 47,769 ||align=right style="background:#cccccc;" | 48,025 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,152 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,307 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,390 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,313 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,605 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,667 || align=right style="background:#cccccc;" | 48,849 ||
|}
 
== สถานศึกษาของรัฐ ==
134,306

การแก้ไข