ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามชัยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระสังทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอสตึก
 
! [[ พ.ศ. 2558]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2557]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2556]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! [[พ.ศ. 2555]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2554]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2553]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2552]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! [[พ.ศ. 2551]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
|-
| align=center |1 || นิคม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,455
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,392
| align=right | 16,642
|-
| align=center |2 || สตึก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,210
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,130
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,171
| align=right | 14,210
|-
| align=center |3 || ร่อนทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,515
| align=right | 11,470
|-
| align=center |4 || เมืองแก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,930
| align=right | 10,919
|-
| align=center |5 || ชุมแสง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,420
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,202
| align=right | 10,201
|-
| align=center |6 || หนองใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,036
| align=right | 8,985
|-
| align=center |7 || ทุ่งวัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,233
| align=right | 8,220
|-
| align=center |8 || สะแก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,119
| align=right | 7,108
|-
| align=center |9 || สนามชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,401
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,299
| align=right | 6,264
|-
| align=center |10 || ท่าม่วง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,100
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,009
| align=right | 6,003
|-
| align=center |11 || ดอนมนต์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,497
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,499
| align=right | 5,508
|-
| align=center |12 || กระสัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,633
| align=right | 4,698
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 112,258 || align=right style="background:#cccccc;" | 111,774 || align=right style="background:#cccccc;" | 111,519 || align=right style="background:#cccccc;" | 111,165 || align=right style="background:#cccccc;" | 110,513 || align=right style="background:#cccccc;" | 110,275 || align=right style="background:#cccccc;" | 110,038 || align=right style="background:#cccccc;" | 110,228 ||
|}
 
==การเดินทาง==
158,818

การแก้ไข