ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาคู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''อำเภอนาคู''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดกาฬสินธุ์]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนนาจานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอนาคู
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || นาคู
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,722
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,738
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,762
| align=right | 9,817
|-
| align=center |2 || บ่อแก้ว
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,713
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,671
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,747
| align=right | 8,742
|-
| align=center |3 || โนนนาจาน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,747
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,744
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,750
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,774
| align=right | 4,747
|-
| align=center |4 || สายนาวัง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,128
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,123
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,133
| align=right | 4,130
|-
| align=center |5 || ภูแล่นช้าง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,064
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,055
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,097
| align=right | 4,079
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 31,332 ||align=right style="background:#cccccc;" | 31,378 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,365 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,340 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,378 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,301 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,431 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,513 || align=right style="background:#cccccc;" | 31,515 ||
|}
 
== อ้างอิง ==
137,287

การแก้ไข