ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางคล้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = Amphoe 2402.svg
}}
'''อำเภอบางคล้า''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งใน[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวไทรทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางคล้า
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บางคล้า
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,387
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,764
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,840
| align=right | 8,853
|-
| align=center |2 || หัวไทร
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,274
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,275
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,356
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,388
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,378
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,405
| align=right | 6,468
|-
| align=center |3 || ปากน้ำ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,511
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,490
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,527
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,558
| align=right | 5,512
|-
| align=center |4 || เสม็ดใต้
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,008
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,963
| align=right | 4,986
|-
| align=center |5 || เสม็ดเหนือ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,921
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,921
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,944
| align=right | 4,912
|-
| align=center |6 || ท่าทองหลาง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,605
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,581
| align=right | 4,538
|-
| align=center |7 || บางกระเจ็ด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,560
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,559
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,590
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,600
| align=right | 4,570
|-
| align=center |8 || สาวชะโงก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,186
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,181
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,207
| align=right | 3,209
|-
| align=center |9 || บางสวน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,069
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,096
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,121
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,179
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,185
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,209
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,235
| align=right | 2,252
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 45,667 ||align=right style="background:#cccccc;" | 45,701 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,556 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,575 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,577 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,298 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,313 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,333 || align=right style="background:#cccccc;" | 45,300 ||
|}
 
== สถานที่สำคัญ ==
134,305

การแก้ไข