ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = Amphoe 1605.svg
}}
'''อำเภอท่าวุ้ง ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดลพบุรี]] เดิมชื่อ '''อำเภอโพหวี''' ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2460]] ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/40.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ.] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ ก วันที่ 29 เมษายน 2460.</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเบิกทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมุจลินท์ทั้งตำบล
 
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอท่าวุ้ง
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || เขาสมอคอน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,807
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,841
| align=right | 6,848
|-
| align=center |2 || หัวสำโรง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,733
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,802
| align=right | 6,835
|-
| align=center |3 || บ้านเบิก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,318
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,275
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,209
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,213
| align=right | 5,183
|-
| align=center |4 || ท่าวุ้ง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,306
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,419
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,361
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,381
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,407
| align=right | 5,526
|-
| align=center |5 || บางลี่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,084
| align=right | 5,080
|-
| align=center |6 || โพตลาดแก้ว
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| align=right | 4,814
|-
| align=center |7 || บางคู้
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,848
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,877
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,859
| align=right | 4,891
|-
| align=center |8 || บางงา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,690
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,650
| align=right | 4,644
|-
| align=center |9 || มุจลินท์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,454
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,453
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,447
| align=right | 2,459
|-
| align=center |10 || โคกสลุด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,000
| align=right | 1,994
|-
| align=center |11 || ลาดสาลี่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,524
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,522
| align=right | 1,529
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 49,489 ||align=right style="background:#cccccc;" | 49,694 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,801 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,880 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,912 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,710 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,651 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,639 || align=right style="background:#cccccc;" | 49,803 ||
|}
 
== การคมนาคม ==
126,180

การแก้ไข