ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทองผาภูมิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะแลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเขย่งทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอทองผาภูมิ
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ท่าขนุน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,399
| align=right | 19,672
|-
| align=center |2 || ห้วยเขย่ง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,304
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,017
| align=right | 11,588
|-
| align=center |3 || ชะแล
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,753
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,761
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,406
| align=right | 10,076
|-
| align=center |4 || ลิ่นถิ่น
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,122
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,984
| align=right | 7,319
|-
| align=center |5 || ปิล๊อก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,093
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,124
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,167
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,202
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,562
| align=right | 6,291
|-
| align=center |6 || หินดาด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,311
| align=right | 5,585
|-
| align=center |7 || สหกรณ์นิคม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,424
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,879
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,658
| align=right | 6,032
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 67,018 ||align=right style="background:#cccccc;" | 66,400 || align=right style="background:#cccccc;" | 58,908 || align=right style="background:#cccccc;" | 58,334 || align=right style="background:#cccccc;" | 57,754 || align=right style="background:#cccccc;" | 57,485 || align=right style="background:#cccccc;" | 62,975 || align=right style="background:#cccccc;" | 61,337 || align=right style="background:#cccccc;" | 66,563 ||
|}
 
== อ้างอิง ==
138,012

การแก้ไข