ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาแห้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนามาลาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอนาแห้ว
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || นามาลา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,073
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,020
| align=right | 2,990
|-
| align=center |2 || เหล่ากอหก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,255
| align=right | 2,216
|-
| align=center |3 || นาพึง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,107
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,076
| align=right | 2,079
|-
| align=center |4 || นาแห้ว
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,026
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,059
| align=right | 2,053
|-
| align=center |5 || แสงภา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,803
| align=right | 1,802
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 11,575 ||align=right style="background:#cccccc;" | 11,557 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,451 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,398 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,362 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,298 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,314 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,213 || align=right style="background:#cccccc;" | 11,140 ||
|}
 
 
{{อำเภอในจังหวัดเลย}}
129,637

การแก้ไข