ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,742
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,500
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,465
| align=right | 4,501
|-
| align=center |2 || พระขาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,778
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 3,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,695
| align=right | 3,661
|-
| align=center |3 || บ้านกุ่ม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,736
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,762
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,787
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,761
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,798
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,846
| align=right | 3,855
|-
| align=center |4 || กบเจา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,618
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,625
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,609
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,577
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,604
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,606
| align=right | 2,609
|-
| align=center |5 || น้ำเต้า
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,471
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,280
| align=right | 2,247
|-
| align=center |6 || ไทรน้อย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,528
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,546
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,544
| align=right | 2,577
|-
| align=center |7 || บ้านคลัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,131
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,134
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,158
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,203
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,183
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,193
| align=right | 2,188
|-
| align=center |8 || สะพานไทย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,159
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,146
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,145
| align=right | 2,119
|-
| align=center |9 || บางชะนี
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,884
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,888
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,901
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,906
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,925
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,942
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,964
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,978
| align=right | 1,984
|-
| align=center |10 || วัดตะกู
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,589
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,591
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,594
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,631
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,635
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,636
| align=right | 1,646
|-
| align=center |11 || วัดยม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,567
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,552
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,542
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,576
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,575
| align=right | 1,582
|-
| align=center |12 || บางหัก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,460
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,486
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,485
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,502
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,487
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,502
| align=right | 1,515
|-
| align=center |13 || บางบาล
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,080
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,089
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,098
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,121
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,143
| align=right | 1,148
|-
| align=center |14 || ทางช้าง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,032
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,036
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,050
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,061
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,069
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,057
| align=right | 1,049
|-
| align=center |15 || บางหลวง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 892
| style="background-color:#f96;" align="right"| 908
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 919
| style="background-color:#f96;" align="right"| 933
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 948
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 954
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 960
| align=right | 978
|-
| align=center |16 || บางหลวงโดด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 709
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 714
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 726
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 720
| align=right | 726
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 34,391 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข