ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |1 || มหาพราหมณ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |2 || พระขาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |3 || บ้านกุ่ม
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |4 || กบเจา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |5 || น้ำเต้า
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |6 || ไทรน้อย
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |7 || บ้านคลัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |8 || สะพานไทย
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |9 || บางชะนี
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |10 || วัดตะกู
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |11 || วัดยม
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |12 || บางหัก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,460
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |13 || บางบาล
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,077
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |14 || ทางช้าง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,031
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,032
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |15 || บางหลวง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 908
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |16 || บางหลวงโดด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 709
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข