ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบัวทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 68,350
| align=right | 67,355
|-
| align=center |2 || บางบัวทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,810
| align=right | 44,719
|-
| align=center |3 || พิมลราช
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,484
| align=right | 40,500
|-
| align=center |4 || บางคูรัด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,621
| align=right | 32,227
|-
| align=center |5 || ละหาร
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,737
| align=right | 18,000
|-
| align=center |6 || ลำโพ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,820
| align=right | 5,324
|-
| align=center |7 || โสนลอย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,512
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,509
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,763
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,849
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,961
| align=right | 11,107
|-
| align=center |8 || บางรักใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,713
| align=right | 7,509
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 268,521 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข