ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์"

 
== บทความที่ต้องการ ==
บทความ{{โครงการวิกิภูมิศาสตร์ที่ต้องการจากหน้า[[วิกิพีเดีย:/บทความที่ต้องการ|บทความที่ต้องการ]] (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560)}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
[[ไฟล์:Cscr-featured.svg|30px]]บทความคัดสรรในภาษาอังกฤษ
* [[พายุหมุนนอกเขตร้อน]] ([[:en:extratropical cyclone]])
* [[:en:Ann Arbor, Michigan]]
* [[:en:Counties of Lithuania]]
* [[:en:Death Valley National Park]]
* [[:en:Craters of the Moon National Monument and Preserve]]
* [[:en:Surtsey]]
* [[:en:Banff National Park]]
 
[[ไฟล์:Symbol support vote.svg|30px]]บทความคุณภาพในภาษาอังกฤษ
* [[:en:Licancabur]]
 
บทความอื่นๆที่ต้องการ
* [[กระแสลมแรงขนาดเล็ก]] ([[:en:microburst]])
* [[กระแสลมแรงไหลลง]] ([[:en:downburst]])
* [[กระแสลมไหลขึ้น]] ([[:en:updraft]])
* [[กระแสลมไหลลง]] ([[:en:downdraft]])
* [[การทำแผนที่]] ([[:en:cartography]])
* [[เขตแดน]] ([[:en:border]])
* [[เนินเขา]] ([[:en:hill]])
* [[คลื่นความเย็น]] ([[:en:cold wave]])
* [[คลื่นความร้อน]] ([[:en:heat wave]])
* [[ชายทะเล]] ([[:en:shore]])
* [[ชีวภูมิศาสตร์]] ([[:en:biogeography]])
* [[ต้นน้ำ]] ([[:en:river source]])
* [[ที่ราบ]] ([[:en:plain]])
* [[ที่ราบสูง]] ([[:en:Plateau]])
* [[พื้นที่ภูเขา]] ([[:en:highland]])
* [[เปลือกโลกภาคพื้นสมุทร]] ([[:en:oceanic crust]])
* [[แผนที่โลก]] ([[:en:world map]])
* [[พายุน้ำแข็ง]] ([[:en:ice storm]])
* [[พายุฝุ่น]] ([[:en:dust storm]])
* [[พายุไฟ]] ([[:en:firestorm]])
* [[พายุฤดูหนาว]] ([[:en:winter storm]])
* [[พายุหิมะ]] ([[:en:blizzard]])
{{col-2}}
* [[พืดหินใต้น้ำ]] ([[:en:reef]])
* [[ฟ้าแลบ]] ([[:en:lightning]])
* [[ภูมิมาตรศาสตร์]] ([[:en:geodesy]])
* [[ภูมิรัฐศาสตร์]] ([[:en:geopolitics]])
* [[ภูมิศาสตร์บรรพกาล]] ([[:en:palaeogeography]])
* [[ภูมิศาสตร์แอฟริกา]] ([[:en:geography of Africa]])
* [[ภูมิอากาศวิทยาบรรพกาล]] ([[:en:palaeoclimatology]])
* [[ภูมิอากาศวิทยา]] ([[:en:climatology]])
* [[มาตราส่วนแผนที่]] ([[:en:scale (map)]])
* [[หุบเขา]] ([[:en:valley]])
* [[เหว]] ([[:en:ravine]])
* [[เกรตเพลนส์]] ([[:en:Great Plains]])
* [[เข็มขัดแอลไพด์]] ([[:en:Alpide belt]])
* [[คาบสมุทรยูกาตัน]] ([[:en:Yucatán Peninsula]])
* [[ซับอาร์กติก]] ([[:en:subarctic]])
* [[เบียเกส]] ([[:en:Vieques, Puerto Rico]])
* [[ร่องทอร์นาโด]] ([[:en:Tornado Alley]])
* [[หมู่เกาะทะเลจีนใต้]] ([[:en:South China Sea Islands]])
* [[นอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย]]/[[สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย]] ([[:en:North Ossetia-Alania]])
* [[:en:Vík í Mýrdal]]
* [[ครอยดอน]] ([[:en:Croydon]])
* [[คิงส์ครอส (ลอนดอน)]] ([[:en:Kings Cross, London]])
* [[เคาน์ตี ดาวน์]] ([[:en:County Down]])
* [[ซิกกูแรตแห่งอูร์]] ([[:en:Ziggurat of Ur]])
* [[บลูมมิงเดลส์]] ([[:en:Bloomingdale's]])
* [[วิมเบิลดัน (ลอนดอน)]] ([[:en:Wimbledon, London]])
* [[วิหารพระอาทิตย์ เมืองโกณารัก]] ([[:en:Konark Sun Temple]])
* [[ศาลเจ้าอิเสะ]] [[:en:Ise Grand Shrine| (en)]], [[:ja:伊勢神宮| (ja)]]
* [[แอเบอร์ดีนไชร์]] ([[:en:Aberdeenshire]])
* [[ฮอลลีวูด (เคาน์ตีดาวน์)]] ([[:en:Holywood]])
* [[:en:Vrahovice]]
* [[รายชื่อแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยา]] ([[:en:List of tributaries of the Chao Phraya River]])
* [[อักขรานุกรมภูมิศาสตร์]] ([[:en:Gazetteer]])
* [[:en:List of islands of Scotland]]
* [[:en:List of Shetland islands]]
* [[:en:List of U.S. states by elevation]]
* [[:en:List of areas in the United States National Park System]]
{{col-end}}
 
== หมวดหมู่ ==