ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24"

== รายละเอียดของเส้นทาง ==
*'''[[จังหวัดนครราชสีมา]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอสีคิ้ว]] (ตำบลมิตรภาพ)
**[[อำเภอสูงเนิน]] (ตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลสูงเนิน ตำบลหนองตะไก้)
**[[อำเภอปักธงชัย]] (ตำบลตะคุ ตำบลธงชัยเหนือ ตำบลโคกไทย)
**[[อำเภอโชคชัย]] (ตำบลพลับพลา ตำบลโชคชัย ตำบลกระโทก ตำบลท่าเยี่ยม)
**[[อำเภอหนองบุญมาก]] (ตำบลแหลมทอง ตำบลหนองหัวแรด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองบุนนาก ตำบลไทยเจริญ)
 
*'''[[จังหวัดบุรีรัมย์]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอนางรอง]] (ตำบลหัวถนน ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลลำไทรโยง ตำบลนางรอง ตำบลถนนหัก)
**[[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]] (ตำบลเจริญสุข ตำบลอีสานเขต)
**[[อำเภอประโคนชัย]] (ตำบลตะโกตาพิ ตำบลโคกม้า ตำบลประโคนชัย ตำบลโตกมะขาม ตำบลไพศาล)
 
*'''[[จังหวัดสุรินทร์]]''' ตัดผ่านพื้นที่
**[[อำเภอปราสาท]] (ตำบลตานี ตำบลปรือ ตำบลปราสาทนง ตำบลกังแอน ตำบลตาเบา ตำบลกันตวจระมวล ตำบลบ้านไทร)
**[[อำเภอสังขะ]] (ตำบลกระเทียม ตำบลสะกาด ตำบลบ้านชบ ตำบลสังขะ ตำบลพระแก้ว ตำบลตาคง)
 
**[[อำเภอขุขันธ์]] (ตำบลโสน ตำบลห้วยใต้ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลหนองฉลอง ตำบลตาอุด),
**[[อำเภอไพรบึง]] (ตำบลสำโรงพลัน)
**[[อำเภอขุนหาญ]] (ตำบลกระหวัน ตำบลไพร ตำบลโพธิ์วงศ์ ตำบลภูฝ้าย),
**[[อำเภอกันทรลักษ์]] (ตำบลภูเงิน ตำบลกระแชง ตำบลตระกาจ ตำบลจานใหญ่)
**[[อำเภอเบญจลักษ์]] (ตำบลหนองหว้า ตำบลท่าคล้อ)
 
251

การแก้ไข