ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | พ.ศ. 2534 - 2537
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 2. [[ประกอบ วิโรจนกูฏ|ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎนกูฏ]]
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2537 - 2547
|-
ผู้ใช้นิรนาม