ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7013655 สร้างโดย 223.24.15.86 (พูดคุย))
 
== รายละเอียดของเส้นทาง ==
*'''[[จังหวัดนครราชสีมา]]''' ตัดผ่าน[[อำเภอสีคิ้ว]]พื้นที่ [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอปักธงชัย]] [[อำเภอโชคชัย]] และ[[อำเภอหนองบุญมาก]]
**[[อำเภอสีคิ้ว]]
**[[อำเภอสูงเนิน]]
**[[อำเภอปักธงชัย]]
**[[อำเภอโชคชัย]]
**[[อำเภอหนองบุญมาก]]
 
*'''[[จังหวัดบุรีรัมย์]]''' ตัดผ่านพื้นที่
*'''[[จังหวัดบุรีรัมย์]]''' ผ่าน[[อำเภอหนองกี่]] (ตำบลบุกระสัง, ทุ่งกระตาดพัฒนา, ทุ่งกระเต็น, หนองกี่), [[อำเภอนางรอง]] (ตำบลหัวถนน, หนองโบสถ์, ลำไทรโยง, นางรอง, ถนนหัก), [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]] (ตำบลเจริญสุข, อีสานเขต) และ[[อำเภอประโคนชัย]] (ตำบลตะโกตาพิ, โคกม้า, ประโคนชัย, ตำบลไพศาล)
**[[อำเภอหนองกี่]] (ตำบลบุกระสัง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลทุ่งกระเต็น ตำบลหนองกี่)
**[[อำเภอนางรอง]] (ตำบลหัวถนน ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลลำไทรโยง ตำบลนางรอง ตำบลถนนหัก)
**[[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]] (ตำบลเจริญสุข ตำบลอีสานเขต)
**[[อำเภอประโคนชัย]] (ตำบลตะโกตาพิ ตำบลโคกม้า ตำบลประโคนชัย ตำบลไพศาล)
 
*'''[[จังหวัดสุรินทร์]]''' ตัดผ่านพื้นที่
*'''[[จังหวัดสุรินทร์]]''' ผ่าน[[อำเภอปราสาท]] (ตำบลตานี, ปรือ, กังแอน, ตาเบา, กันตวจระมวล) และ[[อำเภอสังขะ]] (ตำบลกระเทียม, สะกาด, บ้านชบ, สังขะ, พระแก้ว, ตาคง)
**[[อำเภอปราสาท]] (ตำบลตานี ตำบลปรือ ตำบลกังแอน ตำบลตาเบา ตำบลกันตวจระมวล)
**[[อำเภอสังขะ]] (ตำบลกระเทียม ตำบลสะกาด ตำบลบ้านชบ ตำบลสังขะ ตำบลพระแก้ว ตำบลตาคง)
 
*''' [[จังหวัดศรีสะเกษ]]''' ตัดผ่านพื้นที่
*''' [[จังหวัดศรีสะเกษ]]''' ผ่าน[[อำเภอขุขันธ์]] (ตำบลโสน, ห้วยใต้, นิคมพัฒนา, หนองฉลอง, ตาอุด), [[อำเภอไพรบึง]] (ตำบลสำโรงพลัน), [[อำเภอขุนหาญ]] (ตำบลกระหวัน, ไพร, ภูฝ้าย), [[อำเภอกันทรลักษ์]] (ตำบลกระแชง, ตระกาจ, จานใหญ่) และ[[อำเภอเบญจลักษ์]] (ตำบลหนองหว้า, ท่าคล้อ)
**[[อำเภอขุขันธ์]] (ตำบลโสน ตำบลห้วยใต้ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลหนองฉลอง ตำบลตาอุด),
**[[อำเภอไพรบึง]] (ตำบลสำโรงพลัน)
**[[อำเภอขุนหาญ]] (ตำบลกระหวัน ตำบลไพร ตำบลภูฝ้าย),
**[[อำเภอกันทรลักษ์]] (ตำบลกระแชง ตำบลตระกาจ ตำบลจานใหญ่)
**[[อำเภอเบญจลักษ์]] (ตำบลหนองหว้า ตำบลท่าคล้อ)
 
*'''[[จังหวัดอุบลราชธานี]]''' ตัดผ่านพื้นที่
*'''[[จังหวัดอุบลราชธานี]]''' ผ่าน[[อำเภอเดชอุดม]] (ตำบลทุ่งเทิง, นากระแซง, นาเจริญ, เมืองเดช, ป่าโมง, นาส่วง), [[อำเภอวารินชำราบ]] (ตำบลสระสมิง, เมืองศรีไค, ธาตุ, แสนสุข, วารินชำราบ) และ[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] จุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ที่เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย และสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
**[[อำเภอเดชอุดม]] (ตำบลทุ่งเทิง ตำบลนากระแซง ตำบลนาเจริญ ตำบลเมืองเดช ตำบลป่าโมง ตำบลนาส่วง)
**[[อำเภอวารินชำราบ]] (ตำบลสระสมิง ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ ตำบลแสนสุข ตำบลวารินชำราบ)
**[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] (ตำบลในเมือง)
 
==อ้างอิง==
252

การแก้ไข