ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบัวทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |1 || บางรักพัฒนา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,985
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |2 || บางบัวทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,495
| style="background-color:#f96;" align="right"| 55,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |3 || พิมลราช
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |4 || บางคูรัด
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 38,758
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,467
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |5 || ละหาร
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |6 || ลำโพ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,452
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |7 || โสนลอย
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 9,750
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,029
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,512
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |8 || บางรักใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข