ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางน้ำเปรี้ยว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,534
| align=right | 13,477
|-
| align=center |2 || หมอนทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,849
| align=right | 9,716
|-
| align=center |3 || ศาลาแดง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,398
| align=right | 9,169
|-
| align=center |4 || โพรงอากาศ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,131
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 9,068
| align=right | 9,102
|-
| align=center |5 || บางน้ำเปรี้ยว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,751
| align=right | 8,642
|-
| align=center |6 || ดอนเกาะกา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,190
| align=right | 8,173
|-
| align=center |7 || บึงน้ำรักษ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,991
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 7,900
| align=right | 7,888
|-
| align=center |8 || โยธะกา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,211
| align=right | 6,167
|-
| align=center |9 || สิงโตทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,665
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,558
| align=right | 5,525
|-
| align=center |10 || บางขนาก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,447
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,426
| align=right | 5,416
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 87,693 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข