ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครนครปฐม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6559896 สร้างโดย 101.108.255.2 (พูดคุย))
|อำเภอ = เมืองนครปฐม
|image = Image-Sanam Chan Chaleemongkolasana Residence 2.JPG
|คำอธิบายภาพ = [[พระราชวังสนามจันทร์]]
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| คำขวัญ = จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
 
== ประวัติ ==
'''เทศบาลนครนครปฐม'''เดิมมีฐานะเป็น'''[[สุขาภิบาลนครปฐม]]''' จัดตั้งขึ้นตาม[[พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2453]] ต่อมาเมื่อมีการตรา[[พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476]] จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง'''[[เทศบาลเมืองนครปฐม]]''' พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล
 
ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเป็น'''เทศบาลนครนครปฐม''' เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/110/6.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 110ก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542</ref> ปัจจุบันมีพื้นที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/211/32.PDF ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 211ก ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534</ref>
 
[[ไฟล์:Municipal Areas in Nakhon Pathom Province.png|200px|left|thumb|แผนที่เขตเทศบาลนครนครปฐม (สีแดง) ในจังหวัดนครปฐม]]
ผู้ใช้นิรนาม