ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์"

(แก้คำผิด)
* '''แล้ว {{math|''P'' (''n'')}} เป็นจริงสำหรับทุกจำนวนนับ {{math|''n''}}'''
 
เช้นเช่น เราสามารถพิสูจน์ว่าจำนวนนับทุกจำนวนในรูป {{math|2''n'' + 1}} เป็นจำนวนคี่ :
:''' (i) ''' สำหรับ {{math|1=''n'' = 1}} {{math|1=2''n'' + 1 = 2 (1)  + 1 = 3}} และ {{math|3}} เป็นจำนวนคี่ ดังนั้น{{math|''P'' (1)}}เป็นจริง
:''' (ii) ''' {{math|2''n'' + 1}} สำหรับ {{math|''n''}} {{math|1=2 (''n''+1)  + 1 = (2''n''+1)  + 2}} ถ้า{{math|2''n'' + 1}}เป็นจำนวนคี่แล้ว{{math| (2''n''+1)  + 2}} ก็เป็นจำนวนคี่เพราะการบวก{{math|2}}กับจำนวนคี่ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนคี่ ดังนั้น{{math|''P'' (''n''+1)}}เป็นจริงถ้า{{math|''P'' (''n'')}}เป็นจริง
1,301

การแก้ไข