ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อหาเสรี"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(ย้อนการแก้ไขที่ 6834208 สร้างโดย 1.47.135.144 (พูดคุย))
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
'''เนื้อหาเสรี''' หมายถึงผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ งานศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่นรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความของเนื้อหาเสรี<ref>http://freecontentdefinition.org/Definition</ref> หมายความว่าเนื้อหานั้นจะต้องไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนำไปใช้ แจกจ่ายสำเนา ดัดแปลง และแจกจ่ายผลงานที่ได้รับการดัดแปลงแล้ว<ref>{{cite web |url=http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html |title=Free Software and Free Manuals |accessdate=March 22, 2009 |last=Stallman |first=Richard |authorlink=Richard Stallman |date=November 13, 2008 |publisher=[[Free Software Foundation]]}}</ref> เนื้อหาเสรีแตกต่างจาก "[[เนื้อหาเปิด]]" ตรงที่ว่าเนื้อหาเสรีสามารถดัดแปลงได้
 
42

การแก้ไข