ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลือชัย นฤนาท"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
*ภูติเหลือง (2502)
*มัจจุราชประกาศิต (2502)
*มือเหล็ก (25452502)
*รอยเสือ (25452502)
*ไอ้แก่น (25452502)
*กงกรรม (25462503)
*ทูตนรก (25462503)
*เสือเฒ่า (25462503)
*สองฝั่งฟ้า (25462503)
*คมแสนคม (2550)
*ยอดรักพยัคฆ์ร้าย (2550)
ผู้ใช้นิรนาม