ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางน้ำเปรี้ยว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประวัติศาสตร์ ==
เดิมทีนั้นอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ที่บ้านต้นสำโรง ตำบลบางขนาน มีหลวงพิศาลเกษตรสมบูรณ์เป็นนายอำเภอ และใช้บ้านพักเป็นที่ว่าการอำเภอ ต่อมาได้ปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2448 ที่บ้านหมู่ที่2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ ด้วยงบประมาณของรัฐ ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของคลองแสนแสบ(คลองบางขนาก) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่โดยสร้างอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเดิม
 
== ศัพทมูลวิทยา ==
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,991
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,665
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,452
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
1,238

การแก้ไข