ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเยซู"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{แก้ภาษา}}
{{คริสต์}}
'''พระเยซู''' ({{lang-en|Jesus}}) หรือ '''เยซูชาวนาซาเร็ธ''' ({{lang-en|Jesus of Nazareth}}; 4-2 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 30-33<ref name="Sanders">Sanders (1993).</ref>) เป็น[[ชาวยิว]]ผู้เป็น[[ศาสดา]]ของ[[ศาสนาคริสต์]] [[คริสต์ศาสนิกชน]]เรียกพระองค์ว่า '''พระเยซูคริสต์''' เพราะถือว่าพระองค์เป็น[[พระคริสต์]] [[พระผู้ช่วยให้รอด]] เป็น[[พระบุตรพระเป็นเจ้า]] และเป็น[[พระเจ้าพระบุตร]]ซึ่งเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระ[[ตรีเอกภาพ]] นอกจากนี้ในคัมภีร์ไบเบิลยังบันทึกว่าพระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ทรงรักษาคนตาบอดให้หายขาด รักษาคนพิการ โดยตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ ก็ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายหลังสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
 
ชาวมุสลิมก็ให้ความเคารพพระเยซูเช่นกัน แต่เชื่อต่างจากชาวคริสต์ โดยชาวมุสลิมเรียกพระเยซูว่า[[นบี]][[อีซา]] คัมภีร์[[อัลกุรอาน]]ระบุว่าพระเยซูไม่ใช่ทั้งพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้า<ref>กุรอาน 9:30</ref> แต่เป็นบ่าวคนหนึ่งของ[[อัลลอฮ์|พระเจ้า]]<ref>กุรอาน 19:27</ref> และเป็น[[เราะซูล]]ที่พระเจ้าส่งมาเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมให้แก่ชาวอิสราเอล<ref>กุรอาน 43:59</ref>เช่นเดียวกับเราะซูลอื่น ๆ นอกจากนี้กุรอานยังอ้างว่าพระเยซูได้ทำนายถึงเราะซูลอีกท่านหนึ่งที่จะมาในอนาคตด้วยว่าชื่อ[[มุฮัมมัด|อะหมัด]]<ref>กุรอาน 61:6</ref>
42

การแก้ไข