ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเยซู"

แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
(แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.)
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
{{เก็บกวาด}}
{{แก้ภาษา}}
42

การแก้ไข